Reklam

Reklam formatımız alacağımız reklamı reklam veren firma ile karşılıklı olarak belirtilen şartlar neticesin de karşılıklı olarak sözleşme imzaladıktan sonra site de reklam verilir